Beskrivning

Börjar :02/17/2018 18:30
Slutar:02/17/2018 21:00

Beskrivning

Scania Lux Rara - Det sällsynta ljuset i Skåne - är en elektroakustisk upplevelse om mörkrets uppslukande varande och ljusets tillblivelse, framförd på den stora Poul Gerhard Andersen-orgeln i kombination med elektroniska klanger och ljusprojektioner.

Fredrik Segerfalk studerade kyrkorgel under sin tonårstid på 80-talet, parallellt med en väsensskild upptäcktsresa i skapande av elektronisk musik genom hemdatorn Commodore 64, som kom att utmynna i ett livslångt absorberande, skapande och framförande av ljud och musik i olika sammanhang. Som kompositör rör han sig i klangvärldar från vitt skilda århundraden och tar tillvara på både det enkla och komplexa - både i harmonier och ljudtexturer.

Plats

Större Mindre
WORKSHOPS
Drömljus Workshops

Var med i Drömljus-Paraden

SEMINARIUM
Drömljus seminarium

Drömljus behind the scenes