Beskrivning

Börjar :02/10/2018 18:00
Slutar:02/10/2018 22:00

Beskrivning

Törstig efter alla intryck på Drömljus? Då finns det fritt gott kranvatten att hämta vid Furutorpsparken mellan klockan 18-22 lördagen den 10/2 och lördagen den 17/2. Här har NSVA nämligen installerat en dricksvattenstation med tappkranar där du kan fylla på din vattenflaska under evenemanget. Medarbetare från NSVA finns på plats för att dela ut vattenflaskor och svara på frågor om vårt allra viktigaste livsmedel. Varmt välkomna!

NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken.

Plats

Större Mindre
WORKSHOPS
Drömljus Workshops

Var med i Drömljus-Paraden

SEMINARIUM
Drömljus seminarium

Drömljus behind the scenes